Spoštovana ga. Erika!
Še enkrat se vam v imenu vseh udeležencev izleta v Beograd zahvaljujem za vso logistično pomoč in podporo in vam želim še veliko uspehov pri delu.
Lep pozdrav!